Logo DIS trans
Banner DION Locatiediensten

Brandpreventie & beheer

Het onderhoud en gebruik van een gebouw blijft een doorlopend proces. Er zullen in de loop der tijd veranderingen of verbouwingen plaatsvinden welke de brandveiligheid niet altijd ten goede zullen komen. Om ervoor te zorgen dat de (brand)veiligheid voor jou en je medewerkers en/of bezoekers behouden blijft en je achteraf niet voor verrassingen komt te staan, is het van groot belang om de inspectie, het onderhoud en het beheer -zeker als het gaat om brandpreventie- goed te organiseren! Ons team helpt jou en je organisatie hierbij door middel van diverse inspecties, controles en testen. Ook verzorgen we het beheer, de begeleiding en geven advies. 

Inspecties, controles, testen, beheer & advies

  • Beheer van sprinklerinstallaties;
  • Proefdraaien van sprinklerpompen;
  • Testen sprinklerinstallaties;
  • Controleren en testen van appendages; 
  • Begeleiding van modificaties aan sprinklerinstallaties;
  • Beheer brandveiligheidsinstallaties;
  • Begeleiding van modificaties aan brandveiligheidsinstallaties;
  • Inspectie brandveiligheid gebouwen;
  • Coördinatie diverse onderhoudswerkzaamheden.
  • Advisering ten behoeve van innovaties en/of investeringen;

Brandveiligheid: de zorgplicht

Na het aanbrengen of wijzigen van een kabel-, leiding- of andere doorvoer in of door een scheidingsconstructie waarvoor op grond van dit besluit een eis met betrekking tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang geldt, wordt de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang op adequate wijze gecontroleerd, aldus [Artikel 1.16 lid 2].
'