Logo DIS trans
Banner DION Locatiediensten

Midden- en laagspanning

Installaties moeten functioneren volgens de vastgestelde normen, waarvan NEN 3840, NEN 3140 en NEN 1010 deel 6 de bekendste zijn. Deze elektrotechnische installaties worden steeds geavanceerder. Een onderbreking van de stroomvoorziening vormt dan vaak ook een groot risico voor de continuïteit van je bedrijf en ook veiligheid speelt hierin een belangrijke rol. Om die reden moet het beheer van deze installaties uitgevoerd worden conform de bovenstaande NEN normen. 

Installatieverantwoordelijke (IV-er)
Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van je personeel en eventuele bezoekers, dit is bepaald in de Arbowet. Vanuit deze wet is óók bepaald dat elke organisatie een (externe) installatieverantwoordelijke aanwijst.  

De rol van installatieverantwoordelijke (IV-er) is een rol die wij voor jullie organisatie kunnen vervullen. Of het nu gaat om…

■ het beheer;
■ de inspectie;
■ de coördinatie;
■ of onderhoud (bijvoorbeeld tijdens zogenoemde ‘stops’)

…DION Industrie Support heeft het in huis!

Meer weten over onze werkzaamheden op het gebied van midden- en laagspanning? Bel of mail ons!