Logo DIS trans
Banner DION Locatiediensten

Optimalisatie Klimaatsysteem

Een te koud kantoor in de winter of een te warme productiehal in de zomer? Dat kan erg vervelend zijn voor medewerkers. Problemen met klimaatsystemen en de beheersing daarvan komen waarschijnlijk vaker voor dan je denkt. In vele gebouwen in ons land worden (onnodig) problemen ervaren. Een niet goed functionerend klimaatsysteem is niet alleen vervelend voor het werkcomfort, maar het resulteert helaas ook in overmatig energieverbruik. In een willekeurig gebouw kan er gemiddeld namelijk wel 25 tot 30% op energie bespaard worden. Om die reden heeft de Overheid optimalisatie van het klimaatsysteem in de meeste gevallen dan ook verplicht gesteld. Het klimaatsysteem optimaliseren is toegevoegd aan de Erkende Maatregelen Lijst (EML) en maakt deel uit van een energieregistratie- en bewakingssysteem.

Ons team helpt jou bij de optimalisatie van het klimaatsysteem, in de realisatie fase óf  bij een bestaand syteem. Wij zijn er van overtuigd dat goede, bewuste monitoring en beheer van het klimaatsysteem kunnen bijdragen aan méér comfort, het reduceren van kosten en natuurlijk duurzaamheid. 

■ Optimalisatie realisatie klimaatsysteem

80 tot 85% van alle onvolkomenheden aan het ontwerp ontstaan tijdens de realisatie van het systeem. Denk bijvoorbeeld aan: géén daglichtregelingen, een verkeerde uitvoering van het ontwerp, onjuiste instelling van temperatuur regelaars of druk sensoren, onjuiste inregeling van thermostaten onjuist ingeregeld of géén goede warmtedistributie. De meeste problemen ontstaan doordat het ontwerp niet of onjuist uitgevoerd wordt. Het vervelende is dat de meeste problemen moeilijk te achterhalen zijn. Hierdoor worden de problemen in een gebouw vaak langere tijd ervaren. Bij DION Industrie Support zorgen we er altijd voor het ontwerp middels een simulatie goed vertaald wordt naar een correcte uitvoering. Door aanwezig te zijn bij de realisatie weten we zeker dat de systemen op een juiste manier gerealiseerd worden.

■ Optimalisatie bestaand klimaatsysteem

Bij het optimaliseren van een bestaand klimaatsysteem brengen we allereerst de huidige situatie in beeld. Aan de hand van bestaande hydraulische schema’s en het functioneel ontwerp zullen we ontdekken of er bijvoorbeeld hydraulische fouten in het systeem zitten, er problemen met debieten zijn, dat pompen tegen elkaar in werken of er een te hoge retourtemperatuur is. Op basis van de monitoring/resultaten maken wij verbetervoorstellen. In deze voorstellen werken we niet alleen uit hoe dit het werkcomfort zal verbeteren, maar ook de besparing wordt uitgerekend en de investering wordt bepaald. Vervolgens bespreken welke maatregelen het gewenste effect gaan realiseren en hoe deze maatregelen het best geïmplementeerd kunnen worden.

■ Onderhoud & beheer klimaatsysteem

De inrichting van een gebouw verandert continu. Soms verandert zelfs het complete gebouw, doordat er ruimtes bijgebouwd of anders ingedeeld worden. Deze aanpassingen hebben ook een effect op het klimaatsysteem. Door aanpassingen in het gebouw verandert ook de functie van de verschillende installaties. Zo heeft bijvoorbeeld het plaatsen van extra computers in een ruimte, invloed op het koelsysteem. Wij raden daarom aan om na grote veranderingen of na een aantal jaren van kleine veranderingen het klimaatsysteem te onderzoeken en te monitoren. Middels geschikte software kan ons team ontdekken of er knelpunten zijn en zo ja, hoe deze verholpen kunnen worden en er uiteindelijk meer comfort, minder kosten en energiebesparing gerealiseerd kunnen worden!

■ DION Industrie Support: onafhakelijk advies

Wij helpen organisaties graag om het optimale klimaat in gebouwen te realiseren en zien het als een uitdaging om met de meeste complexe klimaatsystemen te werken. Wij inventariseren, inspecteren, monitoren, adviseren en optimaliseren. Wij helpen jou bij: het ontwerpen van een nieuwe installatie, het uitvoeren van onafhankelijke controles van het ontwerp voor realisatie en het optimaliseren van een bestaande installatie. Met innovatieve software in combinatie met onze expertise zijn wij in staat om klimaatprobleem in elk stadium te detecteren!

Meer informatie? Bel ons gerust! 06 - 53765526